Etusivu


Sukujuuret

Kantaserkut

Tilastotietoa

Sukutoimikunta

Tiedotteet

Sukuhakemisto

Menneitä aikoja

Kustaa ja Ulriika Tuomolan sukuseuran XX sukukokous 

5. elokuuta vuonna 2007, Naantalin Kylpylä 

1.      Sukuseuran puheenjohtaja, Rauno Nieminen avasi kokouksen. 

2.      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Nieminen. 

3.      Kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Tuomola. 

4.      Kokouksen sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

5.      Lueteltiin edellisen kokouksen jälkeen kuolleet suvun jäsenet: 

        – Aarno Luotonen (Jaakkolat)            k. 18.6.2004 (81 v. 5 kk.) 

         – Laina Pietilä (Isotalot)                    k. 29.9.2004 (90 v. 0 kk.) 

         – Ilkka Rämö (Isotalot)                     k. 16.2.2005 (47 v. 0 kk.) 

         – Helmi Poskiparta (Pietilät)              k. 7.10.2005 (95 v. 5 kk. 3 pv.) 

         – Leeni Ylivakeri (Jaakkolat)              k. 14.11.2005 (91 v. 9 kk. 23 pv.) 

         – Aira Tuomola (Tuomolat)               k. 21.3.2006 (87 v. 6 kk.) 

         – Lea Koistinen (Niemiset)                k. 28.7.2006 (74 v. 7 kk.) 

         – Antti Nieminen (Niemiset)              k. 20.9.2006 (65 v. 5 kk.) 

         – Niina Kateisto (Niemiset)                k. 27.11.2006 (18 v. 10 kk.) 

         – Heinz Ekman (Niemiset)                 k. 17.7.2007 (72 v. 1 kk.) 

         Vietettiin hiljainen hetki kuolleiden sukulaisten muiston kunnioittamiseksi. 

6.      Todettiin, että sukuseuratoiminnan aloittanutta kantaserkkupolvea on enää 

         kolme syntyperäistä ja kolme puolisoa: nykyinen suvun vanhin Rauha Pietilä, 

         Pentti Jaakkola ja Paavo Pietilä sekä puolisot Anneli Nieminen, Laila Jaakkola 

         ja Anna-Liisa Pietilä. 

7.      Todettiin sukuhaarojen vanhimmat syntyperäiset ja puolisot 

         Isotalot:         Liisa Helttula (73 v. 6 kk.), Teuvo Pihlman (74 v. 2 kk.) 

         Tuomolat:      Ilkka Tuomola (67 v. 0 kk.), Timo Paavolainen (65 v. 6 kk.) 

         Niemiset:       Reijo Nieminen (77 v. 4 kk.), Anneli Nieminen (89 v. 4 kk.) 

         Jaakkolat:       Pentti Jaakkola (85 v. 8 kk.), Laila Jaakkola (86 v. 2 kk.) 

         Pietilät:          Rauha Pietilä (87 v. 7 kk.), Anna-Liisa Pietilä (85 v. 10 kk.) 

8.      Todettiin sukuhaarojen vahvuudet (syntyperäiset, puolisot) sekä läsnäolijat ja läsnäoloprosentit sukuhaaroittain. 

        Isotalot:           62  +    23  =       85, läsnä    14 =  16,5 % 

         Tuomolat:        26  +    13  =       39, läsnä      8 =  20,5 % 

         Niemiset:         96  +    39  =     135, läsnä    23 =  17,0 % 

         Jaakkolat:      102  +    35  =     137, läsnä    51 =  37,0 % 

         Pietilät:            14  +      6  =       20, läsnä      1 =       5 % 

         Yhteensä:       300  +  116  =     416, läsnä    97 =  23,5 % 

9.     Todettiin, että sukuseuralla on ansiokkaat kotisivut internetissä. Kotisivujen teko ja ylläpito on Kari ja Jaakko Isotalon vastuulla. Menestyksekäs kotisivujen hoito kirvoitti yleisöstä raikuvat aplodit Karille ja Jaakolle. 

         Keskusteltiin internetsivujen salasanojen käytössä ilmenneistä epäselvyyksistä. 

10.     Todettiin, että järjestetty keräys tuotti 2 167 euroa ja että 1.7.2007 sukuseuran tilillä 

         oli 1 494,78 euroa. 

11.     Keskusteltiin sukuseuran toiminnasta ja tulevaisuudesta. 

         Alustuksena puheenjohtaja luki ensimmäisestä sukukokouksesta vuodelta 1947 Paavo Niemisen pohdintoja sukuseuratoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista: 

         – tunne sukulaisrakkaudesta, joka on ominaispiirre suvussamme, 

         – tutustuttaa toisiinsa suvun nuorempia sukupolvia, 

         – esi-isiemme muiston ja kunnioituksen vaaliminen, 

         – jos haluamme tuntea itsemme, on meidän tunnettava esivanhempamme, 

         – olemme saaneet ominaisuutemme heiltä. 

         Alustuksen lisäksi puheenjohtaja referoi internetissä käydyn keskustelun: 

          – työtä on enemmän ja vapaa-aikaa vähemmän; edes lähisukua ei ehdi tavata, 

          – Mervi Nieminen ehdotti organisaation keventämistä ja lounastyyppisiä tapaamisia, 

          – ehdotettiin paluuta alkuun, toisin sanoen sukuhaara kerrallaan vastaa sukujuhlien järjestelyistä, 

          – ehdotettiin että valitaan yksi yhdyshenkilö/sukuhaara ja että kunniapuheenjohtaja kutsuu kokoon kokouksen vuoden 2010 sukujuhlien järjestämiseksi, 

          – ehdotettiin että aletaan kerätä kantaserkuista seuraavan sukupolven elämäkertatietoja. 

          Alustuksen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun. Koska aktiivista puheenvuorojen pyyntöjä ei esiintynyt kävi puheenjohtaja haastattelemassa sukuhaarat läpi yksi kerrallaan. Järjestyksen saneli juhlatilan muoto, ei muotoseikat.  

         Mervi Nieminen ehdotti äänestystä toiminnan jatkamisesta ja kannatti itse jatkamista. 

         Ilkka Tuomola totesi, että lähtöruutuun palaaminen ei kuulosta hyvältä. Hän oli jatkon osalta kahden vaiheilla: yhtäältä jatkaminen, toisaalta 60-vuotisjuhla vaikutti hienolta hetkeltä lopettaa toiminta. 

         Antti Isotalo totesi ykskantaan, että toimintaa tulee jatkaa. 

         Timo Isotalo ei osannut sanoa. 

         Esko Isotalo sanoi, että ikämiehenä hänen ei juurikaan kannata tulevaisuutta suunnitella. 

         Jouni Jaakkola toivoi, että traditiota jatkettaisiin. Perusteena oli suvun kiinnostus toimintaan ja sukukokousten osallistumisprosentit. 

         Tauno Ylivakeri oli jatkamisen kannalla, jos hänen ei tarvitse osallistua järjestelytyöhön. 

         Rauno Nieminen ei ollut suunnitellut jatkavansa puheenjohtajana. 

         Hannele Hietanen vetosi nykyiseen puheenjohtajaan, että hän jaksaisi vielä vähän. Vetoomus kirvoitti suvun myrskyisät aplodit. 

         Kari Isotalo totesi, että vahva johtaja vetää lauman perässään. Hän näki tilanteen heikkona, jos Rauno Nieminen luopuisi puheenjohtajuudesta. Kari ehdotti, että sukutoimikunta ja internetsivut olisivat olemassa seuraavat kaksi vuotta ja sitten tehtäisiin tilannekatsaus jatkon suhteen. 

         Reijo Nieminen toivoi, että jälkipolvi saataisiin tutustutettua toisiinsa. 

         Jaakkolan sukuhaaralta tuli tarjous puitteiden ja ruokien järjestämisestä Hämeenkyröön kesällä 2010. Ehdotuksessa todettiin, että muut järjestelyt onnistuisivat, mutta prosenttilaskut tuntuivat vaikeilta.          Puheenjohtaja ehdotti kolmen vuoden jatkoaikaa. Hämeenkyrössä olisi sukukokous kesällä 2010, ja seuran toimintaa ja jatkamista pohdittaisiin silloin lisää.   

         Päätettiin jatkaa sukuseuran toimintaa.  

12.     Sukutoimikunnan valinta: 

         Isotalot:        samat jatkava eli Kari Isotalo ja Timo Isotalo 

         Tuomolat:     samat jatkavat eli Marju Leinonen ja Mervi Nieminen 

         Niemiset:      Rauno Nieminen, Riitta Hartikainen ja uutena Heli Jussila-Martineau 

         Jaakkolat:      samat jatkavat eli Hannele Hietanen, Pirjo Lindroos ja Juha Luotonen 

         Pietilät:         sama jatkaa eli Sinikka Poskiparta  

13.     Rauno Nieminen suostui jatkamaan puheenjohtajana vuoteen 2010 asti. 

         Riitta Hartikainen suostui jatkamaan rahastonhoitajana toistaiseksi.   

14.     Sinikka Poskiparta välitti terveisiä Rauha Pietilältä, jonka vointi oli hyvä ja joka asuu kotona. Myös Marja Jütte lähetti terveisiä sukukokoukseen kokoontuneille sukulaisille. Rauno Nieminen luki Heli (Uunontytär) Niemisen tervehdyksen, jossa luki muun muassa että ”toivottavasti Naantalin aurinko paistaa”.   

15.     Puheenjohtaja päätti kokouksen.   

         Sukuseuran pitkäaikainen puheenjohtaja kukitettiin kokouksen päätteeksi. 

         Kukitettu jäi aivan sanattomaksi.

   

         Pöytäkirjan vakuudeksi   

         Olli Tuomola                                       Rauno Nieminen 

         kokouksen sihteeri                               kokouksen puheenjohtaja

 

 

 

Copyright (c) Arti SF Oy